ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการ

นายณรงศักดิ์ จำรูญหิน
          ผู้อำนวยการโรงเรียน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้มหาวิทยาลัยลิงค์ภายใน
จำนวนนักเรียนมัธยมต้น
0 คน

มัธยมปลาย
0 คน

นักเรียนชาย
0 คน

นักเรียนหญิง
0 คน


กิจกรรมกิจกรรมถวายตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนโรงเรียนสันติสุข ที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน เข้าร่วมพิธีถวายตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ. ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครู ดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต

ผู้บริหารและคณะครู ดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต


อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข และคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข และคณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ

คณะครูร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยหล่อ


อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา

ผู้บริหารและคณะครู เข้าเยี่ยมเคารพและดำหัว นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนคณะครู ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนสันติสุข ดำหัวเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

พิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่

คณะครู ร่วมพิธีดำหัว นายสุรพล เกียรติไชยากร สส.จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัว รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข

ผู้บริหารและคณะครู ทำพิธีรดน้ำดำหัว นางมัณฑนา สังขกฤษณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนสันติสุข


อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดชื่อเอกสาร

กระดานถามตอบรหัสกระทู้ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งคำถาม วันที่ตั้งคำถาม
00001 123 asdasd 18/08/2562

สถิติการเช้าชมเว็บไซต์วันนี้
2
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
379
เดือนก่อนหน้า
602
ภายในปีนี้
6,130
ปีก่อนหน้า
5,080
เริ่ม ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

สมาคมศิษย์เก่าลงทะเบียนศิษย์เก่า